INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS

Fotolia_81910173_Subscription_Monthly_M.jpg

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Komunikacja interpersonalna leży u podstaw wszelkich interakcji pomiędzy ludźmi. Szkolenie wyposaży uczestników w techniki, które pozwalają im budować trwałe i owocne relacje z innymi ludźmi oraz realizować zamierzone cele.

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznie opierać manipulacjom w trakcie codziennych relacji z współpracownikami, klientami podczas transakcji zakupowych i sprzedażowych, negocjacji czy zarządzania. Staną się osobami, które nie tylko nie poddadzą się manipulacjom, ale będą mogły wykorzystywać narzędzia perswazji i wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników dla dobra firmy oraz naturalnie ich samych. Poznają również techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Poznanie technik dobrego porozumiewania się
 • Rozwijanie uczciwej i otwartej komunikacji
 • Nabranie umiejętności nawiązywania i utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi.
 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
 • Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
 • Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym itd.
 • Poznanie tajników perswazji
 • Poznanie metod obrony przed manipulacją
 • Nabranie umiejętności rozpoznawania kłamstwa
 • Nabranie swobody podczas wystąpień publicznych
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi ludźmi
  poznanie tajników skutecznej autoprezentacji

METODY SZKOLENIOWE

 • Case studies  (analiza przypadków)
 • Symulacje
 • Gry negocjacyjne
 • Dyskusje moderowane
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Praca z kamerą

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

TRENER

Szkolenie prowadzone jest przez dr Michała Chmieleckiego, eksperta do spraw komunikacji i negocjacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.